A A A

Kome i kako uložiti prijavu

Vaša prava

Kada se obraćate Tržišnoj inspekciji

Najčešći problemi i rešenja

Kontakt

Kontakt

Ukoliko smatrate da su Vaša prava kao potrošača ugrožena možete se obratiti udruženju za zaštitu potrošača. Kontakti evidentiranih udruženja nalaze se na ovom sajtu (Udruženja - Evidentirana udruženja).

Vesti

Partneri

Zaštitite prava

Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka:

1. Obratite se trgovcu 

2. Obratite se regionalnom savetovalištu

3. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora

4. Sudska zaštita

Preuzmite publikacije

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Pravila korišćenja | Impresum