A A A

Мишљења о законским одредбама

Ваше обавезе

Како решити проблем са потрошачем

Надлежност тржишне инспекције

Појам (уговорне) гаранције

Свака изјава којом давалац (произвођач, увозник, продавца) даје обећање у вези са робом, која правно обавезује под условима датим у самој изјави и оглашавању.

Додатни, вољни корак, којим се потрошачу могу обећати посебне погодности, али искључиво више у односу на законске одредбе о одговорности за саобразност.

Закон о заштити потрошача не прописује обавезу давања гаранције, али ако је гаранција уговорена, правно је обавезујућа под условима под којима је дата.

Гарантни лист може бити у писаном облику, а уколико се потрошач сагласи - може и у електронском.

Закон забрањује трговцу да приликом закључења уговора о продаји робе, као и приликом оглашавања поводом продаје, користи реч гаранција и изразе истог значења, ако уговором о продаји потрошач не стиче више права него што их већ има по закону.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум