A A A

Мишљења о законским одредбама

Ваше обавезе

Како решити проблем са потрошачем

Надлежност тржишне инспекције

Шта је саобразност?

Како би лакше разумели појам саобразности приказаћемо је кроз пример продаје аутомобила.

Закључењем уговора о продаји, трговац се обавезује да потрошачу испоручи саобразну робу или пружи саобразну услугу, односно испоручи возило који кумулативно задовољава следеће услове:

  1. одговара опису који је дао трговац, односно узорку или моделу
    (несаобразност: аутомобил нема пратећу опрему која је показана потрошачу);
  2. има својства потребна за нарочиту употребу за коју је потрошач набавља, која је била позната трговцу или му је морала бити позната у време закључења уговора
    (саобразност: куповина аутомобила који је намењен за особе са инвалидитетом);
  3. има својства потребна за редовну употребу робе исте врсте
    (оно што иначе има та роба, на пример - има предњу или задњу вучу);
  4. по квалитету и функционисању одговара ономе што је уобичајено код робе исте врсте и што потрошач може основано да очекује с обзиром на природу робе и јавна обећања о посебним својствима робе.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум