A A A

Коме и како уложити пријаву

Ваша права

Када се обраћате Тржишној инспекцији

Најчешћи проблеми и решења

Контакт

Када се обраћате Тржишној инспекцији

Примећено је да међу потрошачима постоји велика забуна о овлашћењима и поступању Тржишне инспекције, па је потребно разјаснити ову проблематику и појаснити како Тржишна инспекција реагује у складу са овлашћењима која су Законом прописана.

Законом о заштити потрошача промењене су надлежности тржишне инспекције и сада су бројније у односу на претходни Закон из 2010. године. Важно је истаћи да је, у складу са европском праксом и праксом на свим развијеним тржиштима, укинута улога тржишног инспектора у решавању појединачних потрошачких проблема.

Тржишна инспекција поступа у ситуацији када трговац:

1) Не одговори на рекламацију потрошача у законском року од 8 дана
Поступак: За такво поступање трговца Закон прописује новчану казну. Инспекције немају право да одлучују о садржини одговора - ово је питање пословне политике, посредовања са потрошачем или удружењем за заштиту потрошача или званичног судског поступка. То значи да надлежни инспектор може да наложи трговцу да одговори, али не може да му наложи шта да одговори, односно да уважи рекламацију.

2) Злоупотребљава израз гаранција

3) Непоштено послује

4) Шаље пошиљке које потрошач није наручио

5) Продаје, служи и поклања малолетнику дуванске, алкохолне производе и пиво и пиротехнику.

Највећи број притужби потрошача односи се на несаобразност робе или услуге, али ту су и други проблеми на које се потрошачи жале.

Важно је истаћи следеће: Однос између трговца и потрошача из уговора о продаји робе или пружању услуга је уговорни однос грађанског права, те нема места поступању Тржишне инспекције, као органа државне управе.

Ово је процедура уобичајена за Европу и околне земље, која подразумева немешање државе и тиме не нарушава односе између учесника на тржишту.
Прецизније, то значи да уколико потрошач, прво у директном контакту са трговцем, па касније обраћајући се удружењима за заштиту потрошача, не успе да реши проблем, односно не оствари своја права, предстоји му судска заштита. За спорове вредности до 500.000,00 динара не плаћа се судска такса за тужбу.

Члан 156. Закона о заштити потрошача таксативно набраја овлашћења инспекцијских органа, те се можете још детаљније о овоме информисати у одељку Законодавство.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум