A A A

Коме и како уложити пријаву

Ваша права

Када се обраћате Тржишној инспекцији

Најчешћи проблеми и решења

Контакт

Појава недостатка на роби након куповине

Купили сте ципеле, јакну, ташну и после месец дана испоставило се да постоји неки недостатак - отпао је ђон, распарао се рукав, и др.

Прво: изјавите рекламацију продавцу код кога сте робу купили, уз доставу рачуна.

Друго: Обавезно узмите потврду о рекламацији - по Закону о заштити потрошача продавац је дужан да води Књигу рекламација и да вам изда потврду да сте рекламирали робу!

Продавац је дужан да се о вашем захтеву изјасни у року од 8 дана од дана када је изјављена рекламација. Уколико вам не одговори у року од 8 дана - обратите се Тржишној инспекцији уз доставу потврде о рекламацији!

Продавац је дужан да прихваћену рекламацију  реши у року од 15 дана!

У првих 6 месеци имате право да вам продавц замени или поправи робу или врати новац у износу који сте платили. Поправка робе је могућа само уз вашу изричиту сагласност!

ВАЖНО: Ово правило се примењује у периоду од две године од тренутка када сте преузели робу.

Без обзира што је роба била на снижењу (рецимо сезонском) када сте је купили, имате право на рекламацију. Уколико тровац одбија да прими вашу реклaмацију било усмену или писану, пошаљите му препорученом поштом и сачувајте повратницу.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум