A A A

О нама

Сектор за заштиту потрошача

Заштита потрошача представља веома важну и динамичну област у оквиру модерних држава, чији се развој заснива на тржишним приниципима и идејама социјалне одговорности и правичности.
Заштита потрошача је и уставна категорија (члан 90. Устава Републике Србије) чиме се јасно показује опредељеност државe ка изградњи правног система у овој области који одговара модерном демократском друштву.

Имајући у виду значај ове области, 2007. године је формиран Одсек за заштиту потрошача као ужа унутрашња јединица у оквиру тадашњег Министарства трговине и услуга.
Како се ова област развијала у Републици Србији, тако се и Одсек развио у Одељење за заштиту потрошача 2009. године које је пет година било одговорно за утврђивање и остваривање политике у области заштите потрошача.

Сектор за заштиту потрошача, у оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација, формиран је 2014. године у чему се огледа важност ове области за Републику Србију и неопходности да владин сектор адекватно прати развој савременог тржишта. 

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум