A A A

О нама

Пројекти

Одељење за заштиту потрошача спроводи пројекте који се финансирају из буџета Републике Србије (улазе у програм рада Владе Републике Србије) и пројекте које финансира Европска унија.

Завршени пројекти:

Пројекат финансиран из фондова ЕУ:

Јачање заштите потрошача у Србији

Општи циљ пројекта:
Унапређење заштите права и интереса потрошача у Србији у складу са правним тековинама Европске уније

Специфични циљеви:

Почетак пројекта:  10. август 2011. године      
Време трајања пројекта: 33 месецa (са продужењем од 3 месеца)
Вредност пројекта: 2.260.500 евра

Пројекат финансиран из фондова ЕУ:

CARDS 2006 – Пројекат унапређење заштите потрошача у РС

Главни циљеви:

Трајање пројекта: септембар 2007. – октобар 2010. године 
(са продужењем од 13 месеци)
Вредност пројекта: 2 милиона евра

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум