A A A

Закони

Стратешка документа

Подзаконска акта

Области

Области

Заштита потрошача веома важну и динамичну област у оквиру модерних држава, а у ЕУ постоји посебан Директорат за правосуђе и потрошаче у оквиру Европске комисије (DG JUST – Directorate Genеral for Justice and Consumers).

У Републици Србији је заштита потрошача у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација, али је ова област, заправо, хоризонтална и мултидисциплинарна.

То значи да је у надлежности више институција и да је уређује више закона.

Тако је заштита потрошача распоређена на следећи начин:

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум