A A A

Закони

Стратешка документа

Подзаконска акта

Области

Подзаконска акта

Након ступања Закона о заштити потрошача на снагу, предвиђено је доношење подзаконских аката који уређују услове и начин евидентирања удружења за заштиту потрошача, вансудско решавање потрошачких спорова, стандардне, информативне и обрасце за одустанак код временски подељеног коришћења непокретности и образац за одустанак од уговора на даљину и изван пословних просторија.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум