A A A

Закони

Стратешка документа

Подзаконска акта

Области

Стратешка документа

Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018. годинe је у складу са захтевима ЕУ за креирање бољег окружења за потрошаче и у том правцу су предложени циљеви и активности овог стратешког документа.
 
Петогодишњи стратешки документ захтева стварање логичког оквира за доношење одлука о политици заштите потрошача, спровођење активније и транспарентније политике заштите потрошача и унапређење процеса праћења мера које ће се спроводити.

Дефинисане мере засноване су на:

  1. анализи прописа у области заштите потрошача и других меродавних прописа
  2. приоритетима за јачање институционалних капацитета владиних институција и невладиних организација
  3. потреби за бољу интеграцију политике заштите потрошача у све друге политике
  4. механизмима за судску и вансудску заштититу потрошача и
  5. боље спровођење политике заштите потрошача уопште.
     

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум