A A A

Udruženja za zaštitu potrošača

Evidentirana udruženja

Regionalna savetovališta

Udruženja za zaštitu potrošača

Udruženja za zaštitu potrošača i njihovi savezi su osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, a njihova oblast je ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača.
Udruženja i savezi su samostalni u ostvarivanju ciljeva zaštite potrošača i dužni su da se rukovode isključivo interesima potrošača.

Aktivnost udruženja i saveza obuhvataju:

Udruženja i savezi su dužni da objavljuju godišnji izveštaj o aktivnostima kojim je obuhvaćen pregled svih njihovih prihoda, izvora prihoda i troškova, kao i da ga dostave Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.


Zakon o zaštiti potrošača propisuje osnivanje Saveta potrošača koga čine predstavnici svih udruženja odnosno saveza koji su evidentirani u Ministarstvu.

Kako je osmišljen kao telo koje će razmatrati teme od zajedničkog interesa i definisati zajedničke stavove udruženja potrošača, tako su njegove aktivnosti: usaglašavanje stavova udruženja, predlaganje predstavnika udruženja u Nacionalni savet za zaštitu potrošača i druge organe, donošenje Etičkog kodeksa udruženja i praćenje njegovog sprovođenja, davanje mišljenja Ministarstvu u postupku upisa i brisanja iz Evidencije i donošenje preporuka o brisanju udruženja i saveza iz Evidencije Ministarstva.

Vesti

Partneri

Zaštitite prava

Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka:

1. Obratite se trgovcu 

2. Obratite se regionalnom savetovalištu

3. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora

4. Sudska zaštita

Preuzmite publikacije

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Pravila korišćenja | Impresum