A A A

Коме и како уложити пријаву

Ваша права

Када се обраћате Тржишној инспекцији

Најчешћи проблеми и решења

Контакт

Ако је роба неисправна, рекламирајте је

Шта се дешава када купите нов фотоапарат, а он се одмах поквари?

По Закону о заштити потрошача, уколико роба коју сте купили не одговара уговору који сте склопили са продавцем приликом куповине, можете је одмах однети продавцу и захтевати поправку или је заменити другом, али поправка је могућа само уз вашу изричиту сагласност.

Уколико поправка или замена није могућа (продавац не располаже моделом апарата који сте купили, или не изврши поправку у року од 30 дана), потрошачу остаје друга могућност - умањење цене или повраћај целокупног износа.

У року од шест месеци од дана куповине, у случају квара или оштећења (несаобразности), имате право да захтевате замену производа, умањење цене или повраћај новца (раскид уговора), док је поправка могућа искључиво и само ако се са истом сложите. Најбољи начин да изјавите своју сагласност са поправком, је да то учините писменим путем. Продавац који на своју руку поправи робу, без ваше сагласности, одговора за прекршај.

Ово правило се примењује у периоду од две године од тренутка када сте преузели робу. А првих шест месеци након преузимања робе, терет доказивања да је продата роба саобразна продајном уговору је на продавцу, а не на потрошачу.

Од тренутка када уложите рекламацију продавцу, почиње да тече рок од 8 дана у коме је продавац дужан да одговори и предложи начин за решавање. Уколико не одговори у наведеном року, позитивно или негативно, продавац може одговарати пред инспекцијским органима.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум