A A A

Коме и како уложити пријаву

Ваша права

Када се обраћате Тржишној инспекцији

Најчешћи проблеми и решења

Контакт

Испорука робе

Продавац мора да испоручи робу најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора, осим ако није уговорен краћи или дужи рок. Ово конретно значи: Повраћај новца потрошачу уколико трговац не испоручи робу у уговореном року или уколико није уговорен рок - најкасније у року од 30 дана.

Новина је да се уредном доставом не сматра достава робе испред куће или стана потрошача.

Ако трговац не испоручи робу у року, дужан је да у року од 3 дана од дана раскида уговора врати потрошачу износ који је уплатио.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум