A A A

Мишљења о законским одредбама

Ваше обавезе

Како решити проблем са потрошачем

Надлежност тржишне инспекције

Продаја на даљину

Продаја на даљину представља могућност закључења уговора о продаји између потрошача и трговца који се физички не налазе на истом месту. То може бити продаја путем каталога, телефона, ТВ продаје, путем Интернета.

Морате да знате да потрошач код таквих видова куповине има право да се предомисли, односно да одустане од куповине у року од 14 дана од дана када сте му испоручили производ, и то без навођења разлога за одустанак (нпр. уколико се потрошачу не допада производ, који објективно нема никакве недостатке), а ваша је обавеза да му предочите ово право и да му предате образац за одустанак.

Потрошач вам враћа производ/робу, трошкови враћања падају њему на терет, а ви сте у обавези да му новац вратите најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве потрошача.
Закон је изричит, не можете уговарати додатне трошкове које би потрошач требало да вам надокнади (нпр. да вам плати одређени проценат од цене производа).

Изузетак од овог права: потрошач не може користити ово право уколико је отпечатио рачунарски програм, аудио или видео снимак.
Свакако, и на овај вид куповине примењују се општа правила о саобразности и евентуалној гаранцији.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум