A A A

Мишљења о законским одредбама

Ваше обавезе

Како решити проблем са потрошачем

Надлежност тржишне инспекције

Продаја ван пословних просторија

Под продајом ван пословних просторија, подразумевају се ситуације када уговор о продаји закључе трговац (нпр. трговачки путник) и потрошач, ван пословних просторија трговца.
Најчешћи видови овакве продаје су продаја на промоцијама (нпр. у ресторанима), личним нуђењем приликом посете потрошачу у његовом дому или на његовом радном месту.

Код овог вида куповине, потрошач има право да одустане од куповине у року од 14 дана од дана када је потписао поруџбеницу (уговор). Поруџбеница мора да садржи образац за одустанак од уговора.
Пре закључења уговора дужни сте да потрошача обавестите о праву да одустане од куповине.

Потрошач вам враћа робу/производ, ви му враћате новац, без могућности да захтевате неку додатну надокнаду трошкова (нпр. у одређеном проценту од цене).

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум