A A A

Мишљења о законским одредбама

Ваше обавезе

Како решити проблем са потрошачем

Надлежност тржишне инспекције

Туристичке услуге

Закон о заштити потрошача обавезује трговца, односно туристичку агенцију да, пре закључења уговора, потрошача детаљно обавести о карактеристикама путовања - почев од транспорта до самих услова смештаја, укупној цени  туристичког путовања, укључујући порезе и додатне трошкове (аеродромске, боравишне таксе), начину плаћања и року за обавештавање потрошача о раскиду уговора у случају недовољног броја пријављених путника.

Према закону, имате обавезу да извршите повраћај уплаћене цене, као и да сносите трошкове повратка потрошача, ако туристичко путовање не буде реализовано због ваше неспособности плаћања.
Уколико потрошачу не можете да понудите одмор какав је платио у обавези сте да му понудите друге одговарајуће услуге, без додатних трошкова за потрошача.

Према Закону, потрошач може да одустане од туристичког путовања, потпуно или делимично. Уколико сте благовремено обавештени о одустајању потрошача од путовања, имате право на накнаду административних трошкова. Уколико потрошач неблаговремено одустане од уговора, можете да захтевате накнаду у одређеном проценту од цене - у зависности од преосталих броја дана до реализације путовања.

Закон предвиђа, такође, да потрошач може свој уговор уступити другом лицу, само уколико Вас је у примереном року од дана отпочињања путовања обавести о замени.

Контролу пословања туристичких агенција врши Туристичка инспекција.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум