A A A

Мишљења о законским одредбама

Ваше обавезе

Како решити проблем са потрошачем

Надлежност тржишне инспекције

Раскид уговора и враћање новца

Уколико сте уважили рекламацију, у обавези сте да потрошачу понудите да бира између оправке или замене, коју би требало да извршите без значајнијих непогодности за потрошача, а у примереном року. Под заменом се подразумева замена за робу исте врсте, модела, количине. Уколико нисте у могућности да понудите одговарајућу замену (нпр. немате у продаји модел патика које је потрошач  првобитно купио, одговарајуће величине, боје), можете извршити замену за неку другу робу, али само уколико потрошач на то пристане.

Уколико замена или оправка нису могуће или вам представљају несразмерно оптерећење, потрошач може да захтева снижење цене (враћање одређеног процента, односно одређеног дела од цене коју сте наплатили од потрошача) или раскид уговора. Раскид уговора подразумева да вама потрошач враћа робу, а ви њему новац. Питате се који износ враћате у случају да је од дана куповине до дана повраћаја новца дошло до снижења, односно повећања цене - у таквим случајевима, у обавези сте да вратите онај износ који сте примили од потрошача на дан куповине, без обзира на касније настале околности.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум