A A A

О нама

Вести

Потрошачима омогућено подношење приговора преко интернета на брз и ефикасан начин

У оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, који финансира Европска унија, а спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец – Пезинок из Словачке Републике, израђена је унапређена верзија Националног регистра потрошачких приговора.

Национални регистар потрошачких приговора, који представља информaтичку платформу за пријем и решавање приговора потрошача, као и за анализу података, је унапређен новим системским решењем које је модерно, одрживо и приступачно за све кориснике  и засновано је на најсавременијој технологији.

Путем овог регистра, које ја јавно доступан на званичној интернет страници Министарства, као и на званичној интернет страници Сектора за заштиту потрошача који даје подробније информације о потрошачким правима, потрошачи могу онлајн пријавити свој потрошачки проблем у виду приговора и исти проследити удружењу за заштиту потрошача на даље поступање.

Национални регистар такође омогућава Министарству да поседује јединствену базу свих потрошачких приговора на основу које може да анализира структуру и врсту потрошачких приговора и да на тај начин уочи системске проблеме на тржишту.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум