A A A

О нама

Вести

Одржан билатерални скрининг за Преговарачко поглавље 28 – заштита потрошача и заштита здравља

У Бриселу је 3. и 4. фебруара 2015. године одржан билатерални скрининг за преговарачко Поглавље 28 - Заштита потрошача и заштита здравља, у оквиру процеса преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Делегацију Владе Републике Србије су предводили шеф преговарачког тима Републике Србије Тања Мишчевић и Весна Ковач, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација и председник Преговарачке групе за заштиту потрошача и заштиту здравља, а учествовали су представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства здравља, Министарства финансија, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Народне банке Србије, Канцеларије за европске интеграције и Мисије Републике Србије при Европској унији.

На билатералном скринингу, чланови делегације Републике Србије су информисали Европску комисију о степену усклађености српског законодавства са правним тековинама ЕУ у оквиру овог поглавља, пружили податке о спровођењу прописа, о институционалном оквиру и плановима у погледу даљег усклађивања и спровођења прописа и административним капацитетима институција за спровођење.

Првог дана скрининга је тема била политика заштита потрошача у Србији, посебно у сегментима заштите економских интереса потрошача, оглашавања, туризма и безбедност производа, која је један од приоритета у процесу формирања институционалног и правног амбијента модерне тржишне привреде и друштва. Посебно су представљена решења из новог Закона о заштити потрошача, чија је примена почела у септембру 2014. године. Имајући у виду представљено током билатералног скрининга, Европска комисија је констатовала да постоји висок степен усклађености законодавног оквира у области заштите потрошача са правом ЕУ.

Другог дана скрининга је представљена област заштите здравља. Обрађене су врло важне теме, попут законодавства у области лекова, медиинских средстава, контроле дувана, превенција у области канцера, алкохола и дрога, ретке болести, биомедицина и друго. Законодавство у овој области ће бити постепено усклађивано са законодавством ЕУ.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум