A A A

О нама

Вести

Одржан експланаторни скрининг за Поглавље 28 – заштита потрошача и заштита здравља

У Бриселу је 4. и 5. децембра 2014. године одржан експланаторни скрининг за преговарачко Поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља. Делегацију Владе Републике Србије предводили су Весна Ковач, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација и Председник преговарачке групе за заштиту потрошача и заштиту здравља, и Тања Мишчевић, шеф тима Србије за преговоре о приступању Европској унији. У саставу делегације били су још остали представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства здравља, Министарства финансија, Министарства рударства и енергетике, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Народне банке Србије и Канцеларије за европске интеграције.


На експланаторном скринингу за поглавље 28, представници Европске комисије – Генералног директората за здравствену и заштиту потрошача, Генералног директората за привреду и индустрију и Генералног директората за правосуђе, слободу и безбедност, представили су српској делегацији европски правни оквир у области заштите потрошача и заштите здравља, и то пре свега, европске директиве које се односе на општу безбедност производа, одговорност за производе са недостатком, обавезу истицања цене за робу која се нуди потрошачима, заштиту потрошача у остваривању права из уговора о продаји, преварно и упоредно оглашавање, пружање финансијских услуга на даљину, потрошачке кредите, заштиту потрошача у области туризма, изрицање мера забране за заштиту интереса потрошача, алтернативно решавање потрошачких спорова и сл.
Билатерални скрининг, на коме ће српска страна представити своје законодавство у овој области, као и уочене разлике у односу на правне тековине ЕУ, биће одржан 3. и 4. фебруара 2015. године.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум