A A A

О нама

Вести

Потрошачки сајмови у Новом Саду и Суботици

У склопу активности Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је одржало два потрошачка сајма у Новом Саду, у тржном центру „BIG Shopping Center“, и у Суботици, у Атриум центру.

Сајмoви су организовани како би се грађани Новог Сада и Суботице информисали о њиховим основним потрошачким правима и механизмима за њихово остваривање. Овом приликом су представници Сектора за заштиту потрошача и Сектора тржишне инспекције, при Министарству трговине, туризма и телекомуникација, делили грађанима брошуре Потрошач сам, желим да знам, а у којима су на лак и једноставан начин објашњена најважнија потрошачка права, као и рокови у којима се могу остваривати. Грађани су такође имали прилику да одговарајући на питања провере ниво своје информисаности о правима потрошача.

Поред потрошача, представници Министарства су информисали и трговце са њиховим основним законским обавезама и том приликом им делили водиче за трговце Трговац сам, треба да знам. Такође, представници Министарства су заинтересованим трговцима одговарали на питања у погледу законских рокова у поступцима рекламација потрошача, а све у циљу изградње добре пословне праксе и унапређења свог пословања.

Овај пројекат, који финансира Европска унија, спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец – Пезинок из Словачке Републике. Министарство ће током предстојећег периода, наставити са спровођењем активности у циљу подизања свести јавности о правима потрошача, а све у циљу потпуног и делотворног спровођења усклађеног законодавства у области заштите потрошача у Републици Србији.

 

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум