A A A

О нама

Вести

Преносивост броја у мобилној мрежи - обавештавање потрошача

Организација потрошача Крагујевац је, у оквиру пројекта Саветовалиште за потрошаче за регион Шумадије и Западне Србије, организовала конференцију за новинаре на тему права потрошача у области електронских комуникација. Истраживање на тему преносивости броја у мобилној телефонији је спроведено од стране Организације потрошача Крагујевац и Националне организације потрошача Србије, а уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација. На конференцији, која је одржана 23. децембра 2015. године, су говорили: Зоран Николић (председник Организације потрошача Крагујевац), Мирјана Арсекић-Краковић (помоћник директора РАТЕЛ-а) и Невена Праизовић (Министарство трговине, туризма и телекомуникација).

Од када се у мобилној телефонији појавила могућност преноса броја код другог мобилног оператера, више није могуће знати на основу позивног броја (060, 063, 064 итд.) у чијој мрежи се број налази. Пренос мобилног броја је услуга која корисницима мобилне телефоније омогућава да приликом промене оператoра задрже исти број мобилног телефона заједно са префиксом.

Главни циљ истраживања је разумевање преноса броја у смислу обавештавања потрошача. Оператори мобилне телефоније у пакетима које нуде корисницима често имају бесплатне позиве у оквиру своје мреже, док се позиви према другим мрежама наплаћују. Збога тога се неретко дешава да потрошача који позива број, а који је пре преноса био у истој (његовој) мрежи, позив може да кошта више него што би га тај позив коштао да број није пренет. У циљу заштите потрошача, потрошач који позива пренети број би требало да буде обавештен да је одређени број пренет у другу мобилну мрежу. Према расположивим подацима, до сада је могућност преноса броја искористило 350.000 корисника услуга мобилне телефоније.

Након дискусије, закључено је да је неопходна интензивнија кампања у циљу подизања свести и обавештености потрошача о својим правима, односно о праву на обавештеност о промени мреже позиваног броја. 

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум