A A A

О нама

Вести

Продужен ЕУ пројекат "Јачање заштите потрошача у Србији"

Пројекат "Јачање заштите потрошача у Србији", који финансира Европска унија, иако је требало да буде завршен 10. фебруара 2014. године биће продужен за три месеца. Главни корисник пројекта је Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Најзначајни резултати пројекта су нацрт новог Закона о заштити потрошача и Стратегија заштите потрошача за период 2013 – 2018. године, који су резултат рада Министарства, европских и српских стручњака у области заштите потрошача, као и удружења за заштиту потрошача и других релевантних државних органа.

У наредном периоду, тим пројекта "Јачање заштите потрошача у Србији" своје активности ће усмерити ка промовисању најважнијих законских решења, а у циљу свеобухватне заштите потрошача у Републици Србији.

За претходне две и по године, пројекат је реализовао активности унапређења заштите права и интереса потрошача у Републици Србији у складу са правним тековинама и најбољом праксом Европске уније, као што су  активности на побољшању законодавства у области заштите потрошача, анализе и студије, едукативне активности ради унапређења капацитета и побољшања сарадње између заинтересованих страна, као и  низ информативних активности у сврху подизања свести јавности о политици заштите потрошача.

"Нацрт новог Закона о заштити потрошача који чека на усвајање у потпуности је усклађен са најновијим развојем потрошачког права на нивоу Европске уније и предвиђа неколико новина са намером да се ефикасније и делотворније спроводе потрошачка права у пракси.", каже Тијери Бургоањи, вођа пројектног тима и главни стручњак за правна питања.

"У циљу јачања институционог оквира заштите потрошача у Србији, новина је формирање посебног сектора за заштиту потрошача у оквиру Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, као и већа улога јединица локалне самоуправе у смислу подршке удружењима за заштиту потрошача која делују на локалном нивоу. Поред тога, Нацрт предвиђа и већу улогу удружења за заштиту потрошача у дефинисању и спровођењу потрошачке политике, као и шири опсег надзора тржишне инспекције у успостављања целовитијег система заштите потрошача и делотворнијег спровођења закона.", каже Тијери Бургоањи, вођа пројектног тима и главни стручњак за правна питања.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум