A A A

О нама

Вести

Одржане радионице за представнике привреде

Сектор за заштиту потрошача, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, је у оквиру Твининг пројекта „Даљи развој заштите потрошача у Србији“', који Министарство спроводи у сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец – Пезинок из Словачке Републике, организовао три радионице за представнике привреде. Радионице су одржане у Београду, Новом Саду и Суботици, у периоду од 4. до 6. децембра 2018. године.

Радионицу у Београду је отворила и присутне поздравила Вишња Ракић, помоћник министра за заштиту потрошача, и том приликом истакла значај едукације трговаца у области заштите потрошача. Даље је навела да се оваквим видовима едукације односно новим сазнањима и сагледавањем добре праксе у ЕУ помаже трговцима да унапреде своје пословање у смислу усклађивања са законским одредбама, а што ће резултирати свеукупним побољшањем односа потрошач - трговац који треба да функционише на принципима поверења, узајамног поштовања и уважавања. У својству предавача су били Атила Криш и Криштоф Уто, експерти из Мађарске који су ангажовани на Пројекту.

На радионицама, којима је присуствовао велики број представника привреде, су представљени законски прописи који дефинишу појам гаранције и гарантних листова, уговоре склопљене ван пословних просторија трговаца, са посебним освртом на електронску трговину, као и законске одредбе истицања цена. Учесницима су такође презентовани примери најбољих пракса ЕУ у овим областима.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће, у оквиру Твининг пројекта, наставити да спроводи активности у циљу унапређења законодавног оквира и јачања институционалних капацитета за потребе ефикасног спровођења претприступних преговора и испуњења захтева за чланство наше земље у ЕУ, а све у циљу потпуног и делотворног спровођења усклађеног законодавства у области заштите потрошача у Републици Србији.

 

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум