A A A

О нама

Вести

Обележен Светски дан права потрошача у Нишу

У склопу планираних активности поводом обележавања Светског дана потрошача, представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектора за заштиту потрошача, учествовали су на конференцији одржаној у Медија центру у Нишу, у организацији Центра за заштиту потрошача и унапређење квалитета живота грађана „Форум“ из Ниша, на којој је било речи о основним потрошачким правима, резултатима и ефектима досадашње примене Закона о заштити потрошача у пракси и механизмима за заштиту потрошачких права. Уједно на конференцији су били представљени и резултати кампање под називом „Избори се да знаш“ у погледу остваривања права на информације из Закона о хемикалијама о којој су говорили представници ресорног министарства.

На конференцији за новинаре одржаној дана 16. марта 2016. године у Нишу говорили су: Невена Праизовић (Министарство трговине, туризма и телекомуникација), Александра Рашовић (Министарство пољопривреде и заштите животне средине), Јован Јовановић (Удружење за заштиту потрошача „Форум“), Јасминка Ранђеловић (Организација АЛХем - Алтернатива за безбедније хемикалије) и Мирослав Тадић (Програм Уједињених нација за развој - УНДП).

Када је реч о примени Закона о заштити потрошача, учесници конференције су се сложили да је остварен значајан напредак у смислу побољшања правног оквира за заштиту потрошачких права и скоро потпуног усклађивања домаћег законодавства  са правним поретком ЕУ у овој области.

„Потрошачи су данас информисанији о својим основним правима, а трговци савеснији јер своје пословање у већој мери усклађују са Законом и добрим пословним обичајима, о чему сведочи мањи број приговора потрошача у 2015. години у односу на неколико претходних година. Највећи успех важећег Закона о заштити потрошача који је у примени од септембра 2014. године остварен је у погледу колективне заштите потрошача који покреће и води Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Охрабрује податак да су у два поступка заштите колективног интереса потрошача трговци сами увидели и исправили учињене грешке давањем корективне изјаве којима су се обавезали да неће понављати повреде Закона“- између осталог је навела Невена Праизовић из Сектора за заштиту потрошача у оквиру Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

На конференцији су такође представљени и резултати кампање „Избори се да знаш“, а у оквиру које су удружења за заштиту потрошача спроводила истраживања о присуству супстанци које изазивају забринутост у роби широке потрошње (кабловима, медицинским средствима, подним облогама, играчкама итд.) и последицама које присуство ових супстанци може изазвати по здравље потрошача.

Учесници конференције су потом дискусију о примени и оствареним ефектима Закона о заштити потрошача као и анализу резултата наведеног истраживања наставили током гостовања у емисији „Податак Плус“ на ТВ „Зона Плус“ у Нишу, а која је такође била посвећена обележавању Светског дана потрошача. Након тога је организована шетња градом и потрошачима је подељен информативни и промотивни материјал о правима потрошача.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум