A A A

О нама

Вести

Светски дан потрошача

Светски дан права потрошача ове године је посвећен правима корисника услуга мобилне телефоније. У циљу унапређења ових потрошачких права у Србији, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, надлежно за политику заштите потрошача и пројекат Европске уније „Јачање заштите потрошача у Србији“ подржали су програм за фер услуге мобилне телефоније који је иницирао Међународни савез удружења потрошача (Consumer International). Програм је упутио јасну поруку мобилним операторима да потрошачима пружају квалитетне услуге по одговарајућој цени, да им обезбеде правичне и разумљиве уговоре, као и да послују у складу са добром пословном праксом.

Како би помогли потрошачима у остваривању њихових права, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација финансира рад четири саветовалишта потрошача која воде удружења за заштиту потрошача на територији Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије и Јужне и Источне Србије. Охрабрује податак да су удружења постала препознатљивија у свом раду, па је тако 2013. године упућено 13.695 пријава, у поређењу са 8.834 пријаве потрошача колико их је било 2012. године.

Одељење за заштиту потрошача, у сарадњи са Пројектом ИПА 2009 „Јачање заштите потрошача у Србији“ и удружењима за заштиту потрошача, је у претходном периоду припремило Нацрт закона о заштити потрошача који је након спроведене јавне расправе достављен релевантним институцијама на мишљење.

Влада је, на предлог Министарства у јулу прошле године усвојила Стратегију заштите потрошача за период од 2013-2018. Министарство интензивно ради на спровођењу Акционог плана за реализацију Стратегије.

Национални савет за заштиту потрошача је у претходној години одржао четири седнице, посвећене актуелним темама из области заштите потрошача. Ово стручно саветодавно тело Владе, основано је, по први пут у Србији, у октобру 2012. године, са циљем унапређења система заштите потрошача и сарадње надлежних органа и организација у овој области.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум