A A A

О нама

Вести

Одржана TAIEX радионица на тему „ Улога судских вештака у решавању потрошачких спорова“

У Београду, 18. и 19. октобра 2016. године, одржана је ТAIEX радионица на тему „Улога судских вештака у решавању потрошачких спорова“ коју је Министарство трговине, туризма и телекомуникација организовало у сарадњи са Европском комисијом.

Радионицу је отворила помоћник министра за заштиту потрошача Весна Новаковић и том приликом истакла да потрошачки спорови настају онда када потрошачи нису задовољни робом коју су купили или услугом коју је трговац обавио, као и да је способност потрошача да се жале и остваре своје право важан сегмент политике заштите потрошача.

Приговори потрошача могу бити решени позитивно и задовољавајуће за обе уговорне стране, али је некада неопходно учешће треће независне стране, кроз формално пресуђивање или путем поступка преговарања и мирења, казала је Новаковић.

Помоћник министра је истакла да је потрошачке спорове могуће решавати двојако, вансудским и судским путем и том приликом нагласила да важну важну улогу пре покретања потрошачког спора имају удружења за заштиту потрошача у смислу едукације потрошача, пружања правних савета и писања приговора трговцима у циљу решавања потрошачког проблема.

Она је навела да уколико учинак удружења не резултира позитивним исходом, потрошач може покренути поступак пред надлежним судом.

„Да је у Републици Србији препознат значај ових спорова говори и чињеница да су потрошачки спорови постали и саставни део Закона о парничном поступку. С обзиром на то да судски процеси дуго трају и на чињеницу да су потрошачи нестрпљиви у остварењу својих потрошачких права, Законом о заштити потрошача регулисано је и вансудско решавање потрошачких спорова, нарочито имајући у виду неравноправан положај потрошача и трговца у погледу финансијских могућности, непознавања права и неискуства код наступања на суду“ нагласила је Весна Новаковић.

Који год механизам заштите да се примени, неопходно је да се у поступку решавања спора утврди односно докаже неисправност купљене робе и у том поступку је потребно обезбедити налаз и мишљење стручног лица, експерта, који има неопходно знање и вештине, закључила је она.

Радионица је организована са циљем да експерти из ЕУ поделе своја знања и искуства како је код њих регулисана улога судских вештака у поступку решавања потрошачких спорова, како је уређено питање трошкова њиховог ангажовања, као и да представе поступак доказивања несаобразности робе кроз примере из судске праксе.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум