A A A

О нама

Вести

„Угрожени потрошач“

У Београду, 26. септембра 2018. године одржана је радионица на тему „Угрожени потрошач“, коју је организовао Сектор за заштиту потрошача Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у оквиру Твининг пројекта ''Даљи развој заштите потрошача у Србији''. Овај двогодишњи прројекат, који финансира Европска унија, Министарство спроводи у сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец – Пезинок из Словачке Републике.

Радионицу је отворила Невена Праизовић, представница Министарства трговине, туризма и телекомуникација, и том приликом је представила учесницима досадашње резултате Пројекта, као и планиране пројектне активности које ће се реализовати током предстојећег периода. Такође је истакла да иако у Републици Србији већ постоји законодавни оквир који регулише права угрожених потрошача, потребно је ову област даље унапређивати у складу са стандардима и најбољом праксом Европске уније.

Присутне је поздравио и Петер Арањи, стални саветник за твининг у име државе чланице ЕУ, док су у својству предавача били Гидре Ненартавичиуте из Литваније и Бохуслав Харвилак из Словачке Републике, експерти ангажовани на Пројекту. Радионици су присуствовали представници: Министарства (Сектор за заштиту потрошача и Сектор тржишне инспекције), јавног предузећа Електропривреде Србије, Министарства рударства и енергетике, као и удружења за заштиту потрошача.

Предавачи су учесницима представили постојеће мере у законодавству, упознали их са релевантном праксом Републике Србије, као и са правним тековинама ЕУ у овој области. Презентовани су случајеви из пркасе у вези са угроженим потрошачима, а учесницима је омогућено да дискутују о могућим мерама и унапређењу практичних вештина заштите интереса угрожених потрошача.

У оквиру овог пројекта, током предстојећег периода, спроводиће се активности у циљу унапређења законодавног оквира и јачања институционалних капацитета за потребе ефикасног спровођења претприступних преговора и испуњења захтева за чланство наше земље у ЕУ, а све у циљу потпуног и делотворног спровођења усклађеног законодавства у области заштите потрошача у Републици Србији.

 

 

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум