A A A

О нама

Вести

Усвојен нови Закон о заштити потрошача

Закон доноси нова решења којима се ствара амбијент за боље остваривање потрошачких права. Међу најзначајнјим је колективна заштита потрошача којом се санкционише непоштена пословна пракса и неправичне уговорне одредбе.  Према Закону, уколико удружења за заштиту потрошача, која су уписана у Евиденцију ресорног Министарства, током спровођења редовних активности препознају да одређен трговaц непоштеним послoвањем или уговарањем неправичних клаузула у потрошачким уговорима нарушава интересе потрошача колективно, удружења имају право да се обрате Министарству са захтевом да покрене поступак заштите колективног интереса. Министарство на основу добијених захтева удружења може да предузима управну меру, одн. захтева од трговца да прекине са непоштеном пословном праксом и уговарањем неправичних уговорних одредаба.

Поред тога, друге новине су: обавеза испоруке робе у уговореном року, односно у року од 30 дана од дана закључења уговора, ако другачије није уговорено; онемогућено је наметање оправке робе потрошачу у првих 6 месеци од обављене куповине; олакшан је начин подношења рекламација - трговац је дужан да на продајном месту видно истакне обавештење о начину и месту пријема рекламације, као и да обезбеди присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у току радног времена, док је рок у коме трговац одговара на рекламацију скраћен са 15 на 8 дана; забрана одбијања од продаје робе или пружања услуге; у области услуга од општег економског интереса, организације потрошача добијају значајну улогу, прописивањем могућности да учествују у доношењу одлука од значаја за потрошаче и да буду чланови комисија које одлучују о приговорима потрошача; већа улога јединица локалне самоуправе, у смислу подршке активностима удружења и савеза удружења за заштиту потрошача; предвиђен је члан о едукацији потрошача којим се у наставне планове и програме основног и средњег образовања укључују и теме из области заштите потрошача и друго. 

Закон ступа на снагу 21. јуна 2014. година, а почиње са применом 22. септембра 2014. године.

Закон о заштити потрошача можете преузети овде

  

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум