A A A

О нама

Вести

Почела примена Закона о заштити потрошача

Након што је 21. јуна 2014. године ступио на снагу, Закон о заштити потрошача почео је да се примењује 22. септембра 2014. године.

Представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација су, у циљу подизања свести јавности о одредбама Закона, одговарали на новинарска питања и одржали састанке са представницима привредног сектора у регионалним привредним коморама. Весна Новаковић, помоћник министра за заштиту потрошача гостовала je у емисијама на јавном сервису, као и другим телевизијама, у којима је презентовала новине који се тичу права и обавеза потрошача и трговаца.

Закон који је на снази предвиђа да рок за одговор трговца на рекламацију потрошачу буде осам дана, док само решавање рекламације коју је трговац усвојио не сме бити дуже од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај. Предвиђа се и да, приликом рекламације производа од стране потрошача, достављање амбалаже производа продавцу неће бити услов за решавање рекламације нити разлог за одбијање отклањања несаобразности. Новина која се односи на рекламирање робе у првих шест месеци, када потрошач има право да захтева замену, одговарајуће умањење цене или раскид уговора, је да је поправка могућа само уз изричиту сагласност потрошача. Предложене су посебне казнене одредбе за трговца који рекламацију не реши у року и на начин са којима се потрошач сагласио.

Нови Закон о заштити потрошача предвиђа и да су трговци у обавези да воде посебну евиденцију о примљеним рекламацијама, а која ће садржати све неопходне елементе из којих ће се видети читав ток решавања рекламације.
Новим законом укида се судска такса за потрошачке спорове у којима је вредност робе до 500.000 динара.

 

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум