A A A

О нама

Вести

Одржана конститутивна седница Националног савета за заштиту потрошача

Конститутивној седници присуствовало је 15 чланова, а министар је нагласио да је то радна верификациона седница којом се обележава почетак рада Савета, али и дефинишу предстојећи задаци.

Након верификације чланова и прегледа актуелног стања у области заштите потрошача, заједнички закључак свих присутних био је да предстоји озбиљан и посвећен рад у циљу унапређења заштите потрошача у Републици Србији. Такође,  усвојен је предлог једног члана да се, ради свеобухватности система заштите потрошача, у рад овог тела укључе представници три институције: Министарства здравља, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине и Центра за медијацију. Посебан осврт био је на будућим активностима – Стратегији заштите потрошача и унапређеним моделима сарадње владиног и невладиног сектора у овој области.

Редовне седнице Националног савета одржавају се најмање четири пута годишње.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум