A A A

Zakoni

Strateška dokumenta

Podzakonska akta

Oblasti

Zakoni

Pravni okvir koji je do donošenja Zakona iz 2014. uređivao oblast zaštite potrošača: Zakon o standardizaciji (1977), Zakon o obligacionim odnosima (1978), Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (1996), Savezni Zakon o zaštiti potrošača (2002) i Zakon o zaštiti potrošača (2005), Zakon o zaštiti potrošača (2010).
 
Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS” 62/2014), koji je stupio je na snagu 21. juna 2014. godine, počeo je da se primenjuje od 22. septembra 2014. godine. Pravni osnov za donošenje Zakona - čl. 90. Ustava Republike Srbije.
Zakonom su implementirane odredbe 14 ključnih evropskih direktiva iz ove oblasti i uspostavljen je pravni okvir koji omogućava približavanje zaštite potrošača u Srbiji evropskim standardima.

Učinjen je značajan iskorak predviđanjem novih pravila o prodaji robe potrošačima, zakonskoj garanciji, ugovorima na daljinu i van poslovnih prostorija, turističkim putovanjima i tajm-šeringu, nepoštenoj poslovnoj praksi, nepravičnim ugovornim odredbama i uslugama od opšteg ekonomskog interesa.

Vesti

Partneri

Zaštitite prava

Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka:

1. Obratite se trgovcu 

2. Obratite se regionalnom savetovalištu

3. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora

4. Sudska zaštita

Preuzmite publikacije

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Pravila korišćenja | Impresum