A A A

Закони

Стратешка документа

Подзаконска акта

Области

Законодавство и политика

Заштита потрошача представља правну област у динамичном развоју у оквиру модерних држава које се заснивају на тржишном економском принципу са једне стране, и идејама социјалне одговорности и правичности, са друге.

Поштовање закона и добрих пословних обичаја у овој области није само интерес економски слабије или недовољно  информисане стране – потрошача, већ и трговаца који се на тај начин ангажују у фер конкурентској борби на тржишту, која води бољим пословним резултатима, али и нижим ценама и вишем нивоу квалитета производа и услуга.

У току транзиционих реформи и у Републици Србији je препозната потреба за развојем и јачањем ове области јавне политике – не само због обавеза предвиђених Уставом и Споразумом о стабилизацији и придруживању са Европском унијом (члан 78.), већ пре свега у интересу сопствених грађана, свих нас који се свакодневно налазимо у улози потрошача.

Неопходно је нагласити и да је заштита потрошача уставна категорија чиме се јасно показује опредељеност државe ка вођењу активне политике заштите потрошача и изградњу правног система у овој области који одговара модерном демократском друштву. У члану 90. Устава Републике Србије је утврђено да Република Србијa штити потрошаче, као и да су посебно забрањене радње усмерене против здравља, безбедности и приватности потрошача, као и све нечасне радње на тржишту.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум