ИНФО

ИНФО
Потрошачки сајмови у Нишу и Крагујевцу

Потрошачки сајмови у Нишу и Крагујевцу

Сектор за заштиту потрошача Министарства трговине, туризма и телекомуникација је, у склопу активности Твининг пројекта ИПА 2013 „ Даљи развој заштите потрошача у Србији“,  организовао два потрошачка сајма у Нишу, 18. априла 2019. године, у тржном центру „Форум“ и у Крагујевцу, 19. априла 2019. године, у тржном центру „Плаза“.

Сајмови су организовани како би се грађани Ниша и Крагујевца информисали о њиховим основним потрошачким правима и упознали са механизмима за њихово остваривање.

Овом приликом су представници Сектора за заштиту потрошача и Сектора тржишне инспекције делили грађанима едукативни материјал који на ближи начин објашњава рекламациони поступак, као и основна потрошачка права.

Током ових сајмова грађани су такође имали прилику да одговорајући на питања из анкете  провере ниво своје информисаности о правима потрошача и том приликом добију одговоре на сва конкретна питања у вези заштите својих потрошачких права и интереса. Поред потрошача, представници Министарства су информисали и трговце о њиховим основним законским обавезама и давали одговоре на питања у погледу законских рокова у поступцима рекламација потрошача, а све у циљу добре пословне праксе и унапређења њиховог пословања.

Твининг пројекат „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, који финансира Европска  Унија, спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец – Пезинок из Словачке Републике, за циљ има потпуно и делотворно спровођења усклађеног законодавства у области заштите потрошача у Републици Србији.

Print