ИНФО

ИНФО
Помоћник министра за заштиту потрошача Вишња Ракић на тему „Како да преварени потрошачи остваре своја права“

Помоћник министра за заштиту потрошача Вишња Ракић на тему „Како да преварени потрошачи остваре своја права“

Помоћник министра за заштиту потрошача Вишња Ракић на тему „Како да преварени потрошачи остваре своја права“

Помоћник министра за заштиту потрошача Вишња Ракић је, гостујући у емисији „После ручка“ на телевизији „Happy“, говорила o основним правима потрошача, као и о могућим механизмима за њихову заштиту.

Она је том приликом изјавила да Министарство трговине, туризма и телекомуникација додељује подстицајна средства удружењима за заштиту потрошача којима се потрошачи могу обратити за савет или помоћ и да је тренутно финансирано осам удружења на целој територији Републике Србије. Ракић је истакла да потрошачи могу поднети пријаву туристичкој инспекцији која врши контролу над применом Закона о заштити потрошача. „Оно чему се даје приоритет су пријаве грађана, убрзан је рад инспектора по добијању пријаве“ казала је Ракић.

„Ми смо у обавези да усклађујемо наше законе са директивама Европске уније“ поручила је Ракић и додала да Министарство успешно приводи крају један двогодишњи пројекат, који је финансиран од стране ЕУ, а који се бави унапређењем заштите потрошача у Републици Србији. Ракић је затим најавила унапређење законодавног оквира кроз будуће измене и допуне закона о заштити потрошача и том приликом истакла да Министарство настоји да развије ефикасан систем вансудског решавања потрошачких приговора, као још један могући механизам заштите права потрошача.

У наставку емисије разматрани су институти саобразности робе, гаранције, као и непоштене пословне праксе, а посебно је наглашена обавеза трговаца приликом истицања огласне поруке при давању продајних подстицаја. „Када трговац даје неки продајни подстицај, у виду попуста или акције, мора прецизно да назначи на које се артикле односи тај продајни подстицај и његово време трајања“, поручила је Ракић.

Print