ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Вишња Ракић о решавању потрошачких спорова мимо суда

Помоћница министра Вишња Ракић о решавању потрошачких спорова мимо суда

„Рад тела за вансудско решавање спорова финансираће се из буџета Републике Србије и поступак је бесплатан за обе стране“, изјавила је за дневни лист „Вечерње новости“ Вишња Ракић, помоћница министра Сектора за заштиту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Ракић је најавила новине предвиђене Нацртом закона о заштити потрошача, а чије се усвајање очекује до краја године. „Трговци имају обавезу да учествују у поступку вансудског решавања потрошачког спора, а уколико то не учине, прописан је прекршајни налог“, објаснила је Ракић и додала да ће се овим споровима бавити лиценцирани медијатори који морају бити правници са двогодишњим искуством у грађанском праву.

„Значајна новина је и да више не постоји горња граница за вредност спора који се може решавати, дакле без обзира на цену производа, потрошач ће моћи да потражи заштиту својих права“, истакла је Ракић и том приликом нагласила да потрошач који поднесе захтев за вансудско решавање спора има право и на покретање судског поступка.

Помоћница министра је за „Новости“ такође изјавила да  нису тачне оцене о укидању колективне заштите права потрошача. „Колективна заштита права потрошача, у којој смо до сада имали значајан успех, остаје и даље у примени“, нагласила је Ракић и објаснила да овај вид заштите подразумева да удружења за заштиту потрошача могу да покрену поступак колективне заштите права потрошача и обрате се Министарству трговине, туризма и телекомуникација када има више незадовољних потрошача по истом питању, као и у случају уговарања неправичних одредби у потрошачким уговорима. „Министарство разматра тај захтев, организује усмену расправу и доноси решења“, закључила је помоћница министра Вишња Ракић.

Print