ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Сектора за заштиту потрошача, Вишња Ракић, о учешћу локалне самоуправе у заштити права и интереса потрошача

Помоћница министра Сектора за заштиту потрошача, Вишња Ракић, о учешћу локалне самоуправе у заштити права и интереса потрошача

Помоћница министра Сектора за заштиту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Вишња Ракић је, гостујући у Јутарњем програму РТС –а, говорила о обавези локалне самоуправе да узме учешће у заштити права и интереса потрошача.

Она је том приликом изјавила да Министарство трговине, туризма и телекомуникација, жели да пробуди локалне самоуправе и  укаже колико је битно јачање заштите потрошача, како на макро нивоу, нивоу целе Србије, тако и на микро нивоу, нивоу локалне самоуправе.

„После усвајања Закона о заштити потрошача, које се очекује у наредном периоду, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, ће у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе,  утицати на локалне самоуправе и давати им смернице како да ојачају заштиту потрошача на својој територији“, истакла је Ракић.

Ракић је истакла Министарство трговине, туризма и телекомуникацијa,  које уређује политику заштите потрошача, има за циљ да подстакне локлану самоуправу да помогне постојећа удружења за заштиту потрошача тако што ће им дати подстицајна средства или обезбедити простор за рад, а све како би потрошачи имали коме да се обрате за помоћ приликом заштите својих права.

У наставку програма Ракић је говорила о вансудском решавању потрошачких спорова и детељно објаснила процедуру овог механизма за заштиту права потрошча. На самом крају је додала да тела за вансудско решавање потрошачких спорова јесу правници који имају лиценцу Министарства правде и две године искуства у грађанском праву.

 

Print