ИНФО

ИНФО
Одржана јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача

Одржана јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовало 15. новембра 2019. године Централну јавну расправу о Нацрту закона о заштити потрошача.

Јавну расправу је отворио Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину Привредне коморе Србије и истакао да „ овај Нацрт обједињује на једном месту све оно што се до сада налазило у другим законима, а тиче се заштите потрошача и трговаца“.

Присутнима се обратила Вишња Ракић, помоћница министра Сектора за заштуту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација и том приликом подсетила да је унапређење законодавног оквира, које је резултирало Нацртом закона, део процеса правне хармонизације са европским законодавством. Помоћница министра је такође истакла  значај унапређења вансудског решавања потрошачких спорова и најавила формирање Регистра „Не зови“.

Представница Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Тамара Самарџић, је одржала презентацију Нацрта закона о заштити потрошача, током које је присутнима представила најважније новине предвиђене овим нацртом. Нагласила је и да би предложена решења требало да допринесу бољој примени закона, повећању нивоа заштите потрошача, као и обезбеђивању равноправности свих учесника на тржишту.

 Јавној расправи, која је одржана у просторијама Привредне коморе Србије, су присуствовали представници удружења за заштиту потрошача, трговаца и медија, који су узели учешђе у дискусији о свим новинама које су предвиђене Нацртом закона о заштити потрошача.

Имајући у виду да јавна расправа траје до 25. новембра 2019. године, учесници на овом догађају позвани су да своје конструктивне предлоге за унапређење текста Нацрта закона о заштити потрошача доставе путем електронске поште на е-mail адресу: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд са назнаком “ За јавну расправу о Нацрту закона о заштити потрошача“.

Print