ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Вишња Ракић најавила увођење Регистра „Не зови“

Помоћница министра Вишња Ракић најавила увођење Регистра „Не зови“

Помоћница министра Сектора за заштиту потрошача у Министрарству трговине, туризма и телекомуникација, Вишња Ракић, је гостујући у емисији „Свитање“, која се емитује на телевизији „Пинк“ , говорила о значају унапређења вансудског решавања потрошачких спорова, увођењу регистра „Не зови“, као и другим новинама предвиђеним у Нацрту закона о заштити потрошача.

 „Разлог увођења Регистра „Не зови“ је да се спрече насртљиви трговци да путем телефона промовишу и продају робу и услуге грађанима који то не желе“, истакла је госпођа Ракић и том приликом додала да регистар „Не зови“ омогућава потрошачима, да код свог оператора попуне образац  који се прослеђује регулаторном телу за електронске комуникације, које на свом сајту, објављује листу телефонских бројева без личних података.

У наставку емисије помоћница министра, гђа Ракић, је говорила о вансудском решавању потрошачких спорова и нагласила да је услов за покретање поступка да се потрошач прво обратио трговцу и покренуо поступак рекламације.  „Уколико је потрошач незадовољан одговором на рекламацију, има могућност да се обрати  телима за вансудско решавање потрошачких спорова, преко Министрства трговине, туризма и телекомуникација“, нагласила је помићница министра и додала да тела за вансудско решавање потрошачких спорова јесу дипломирани правници, који поседују лиценцу Министарства правде и који имају најмање две године искуства у грађанском праву.

Помоћница министра је затим детаљно објаснила рекламациони поступак, који је такође унапређен и истакла да су трговци у обавези да приме изјављену рекламацију, образложе уколико сматрају да је неоправдана, као и да у свом продајном објекту на видном месту истакну да учествују у вансудском решавању потрошачких спорова.

На самом крају, гђа Ракић је подсетила стручну и ширу јавност да је јавна расправа о Нацрту закона о заштити потрошача у току и да траје до 25. новембра текуће године.

 

 

Print