ИНФО

ИНФО

Усвојена Стратегија заштите потрошача за период од 2019. до 2024. године

Влада Републике Србије је 20. децембра 2019. године, на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, усвојила Стратегију заштите потрошача за период од 2019. до 2024. године и Акциони план Стратегије заштите потрошача за период од 2019. до 2024. године.

Основни циљ овог стратешког документа је унапређење система заштите потрошача у Републици Србији у складу са новим изазовима на светском тржишту и њихова потпунија заштита у складу са најбољом ЕУ праксом.

Стратегија заштите потрошача у наредних 5 година пружа основу за увођење делотворнијег и приступачнијег механизма за  вансудско решавање потрошачких спорова, затим за јачање капацитета и обима заштите колективног интереса потрошача, као и за увођење делотворнијег система кажњавања и свеобухватнијег мониторинга тржишта.

Реализацијом свих активности које предвиђа Стратегија заштите потрошача за период од 2019. до 2024. године  стварају се услови за унапређење система заштите потрошача, тако да потрошачи буду више информисани о својим правима и механизмима за њихиво остваривање.

Стратегију заштите потрошача за период од 2019. до 2024. године можете преузети овде

Акциони план Стратегије заштите потрошача од 2019. до 2024. године можете преузети овде

Print