ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Вишња Ракић за РТС о едукацији деце  о правима потрошача

Помоћница министра Вишња Ракић за РТС о едукацији деце о правима потрошача

Помоћница министра Сектора за заштиту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Вишња Ракић, изјавила је за Јутарњи програм РТС-а да се једна од мера која је дефинисана Стратегијом заштите потрошача за период 2019-2024. године односи на едукацију деце школског узраста о правима потрошача.

 Она је том приликом истакла да ће „Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, радити на припреми приручника за школски програм из области заштите потрошача“ и додала да су у 2019. години били штампани и дистрибуирани едукативни материјали у виду календара који су децу школског узраста информисали о основним правима потрошача.

„Стратегију прати и доношење новог закона о заштити потрошача који прописује унапређен механизам вансудског решавања потрошачких спорова“, рекла је помоћница министра и додала да ће учешће трговаца у овим поступцима бити обавезно, док ће Министарство трговине, туризма и телекомуникација сносити трошкове рада тела за вандуско решавање потрошачких спорова.

„Локална самоуправа је један од носилаца заштите потрошача“, истакла је госпођа Ракић и додала „да локална самоуправа треба да узме веће учешће у заштити потрошача и тако заштити интересе својих суграђана“.

На крају, госпођа Ракић је говорила о продајним подстицајима, који су регулисани Законом о трговини, који је усвојен претходне године, и том приликом нагласила да „сезонско снижење може започети у периоду између 25. децембра и 10. јануара и 1. и 15. јула, као и да може трајати највише 60 дана“.

 

Print