ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Вишња Ракић о новинама у Стратегији о заштити потрошача за период 2019-2024. године

Помоћница министра Вишња Ракић о новинама у Стратегији о заштити потрошача за период 2019-2024. године

„Стартегија заштите потрошача за период 2019-2024. године је усвојена 20. децембра 2019. године и односи се на период од пет година“ изјавила је за емисију „Јутро“, која се емитује на телевизији „Прва“, Вишња Ракић, помоћница министра Сектора за заштиту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација. „Доношењу Стратегије је претходио интезиван рад који је за циљ имао унапређење система заштите потрошача у Републици Србији“, рекла је госпођа Ракић и додала да се неке од стратешких активности односе на јачање вансудског решавања потрошачких спорова, увођење прекршајних налога, као и едукацију деце школског узраста о правима потрошача.

 „Министарство трговине, туризма и телекомуникација је обезбедило буџетска средства за финансирање рада тела за вансудско решавање потрошачких спорова“, истакла је госпођа Ракић и том приликом нагласила да ће „трговци убудуће бити у обавези да учествују у поступцима вансудског решавања потрошачких спорова, што до сада није био случај“.

Помоћница министра је такође истакла да је „Министарство у току 2019. године, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, започело рад на едукацији деце школског узраста о правима потрошача, кроз штампање разних брошура и календара који су децу на један забаван начин едуковали о њиховим основним потрошачким правима“, рекла је помоћница министра и закључила да су овакве едукативне активности наишле на велико интересовање деце школског узраста.

Print