ИНФО

ИНФО

Обавештење о реорганизацији рада регионалних саветовалишта

Због новонастале ситуације и увођења ванредног стања на територији Републике Србије, обавештавамо вас да су регионална саветовалишта извршила реорганизацију рада како би испоштовала прописане мере али и обезбедила несметано функционисање удружења. О изменама  рада регионалних саветовалишта можете се информисати на интернет страницама самих удружења. 

 

Print