ИНФО

ИНФО

Обавештење о реорганизацији рада регионалних саветовалишта

Због погоршања ситуације изазване вирусом KOVID-19 и поновног увођења ванредног стања у појединим градовима на територији Републике Србије, обавештавамо вас да су регионална саветовалишта сагледавши ситуације у регионима које обухватају, извршила реорганизацију рада, како би испоштовала прописане мере али и обезбедила несметано функционисање у пружању помоћи и савета потрошачима у решевању потрошачких проблема.  О изменама  рада регионалних саветовалишта можете се информисати на интернет страницама самих удружења. 

Print