ИНФО

ИНФО
Ракић о предностима електронске трговине

Ракић о предностима електронске трговине

Помоћница министра Вишња Ракић гостујући на ТВ Коперникус рекла је, да је у протеклој години забележен значајан пораст електронске троговине.

Истакла је, да развојем дигиталне технологије потрошачима омогућен лакши приступ производима и услугама, већа удобност приликом куповине, већи избор и потенцијално ниже цене. Трговина у продајном објекту подразумева и одређене трошкове, закуп локала, одређене режије, запослене раднике и остале сличне трошкове.

Апеловала је на потрошаче, да приликом куповине електронским путем обрате пажњу, да ли је тај трговац регистрован, јер само куповином код регистрованог трговца, могу да искористе сва потрошачка права која су им загарантована Законом о заштити потрошача.

„Када купац поручи робу и када му се испоручи роба, трговац је у обавези да потрошачу приликом испоруке робе преда образац за одустанак од куповине. Потрошач уколико жели да одустане од куповине може у року од 14 дана да врати трговцу робу без навођења разлога. У том случају, обавеза трговца је да у року од 14 дана изврши повраћај новца потрошачу“, додала је Ракић.

На питање, шта се најчешће купује електронским путем, истакла је да су претходних година технички уређаји били приоритетна роба у електронској трговини, а у време пандемије вирусом Ковид-19 потрошачи су се преорјентисали и на куповину хране и одеће онлајн путем. Такође је нагласила, да је често у електронској куповини достава бесплатна и да  трошкове сноси сам трговац.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација спремно је да кроз континуиране активности ради на унапређењу заштите потрошач.

 

Print