ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Вишња Ракић за РТС о новом закону о заштити потрошача

Помоћница министра Вишња Ракић за РТС о новом закону о заштити потрошача

Вишња Ракић, помоћница министра у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, је гостујући у јутарњем програму РТС-а говорила о Предлогу закона о заштити потрошача који је усвојен на седници Владе. Ракић је изјавила да су једне од најважнијих новина у Предлогу закона увођење регистра „Не зови“, увођење обавезе трговца да сачини прорачун приликом пружања услуга чија је вредност већа од 5.000 динара, затим успостављање евиденције потрошачких спорова у судовима, даље усклађивање прописа са ЕУ у области туризма, унапређење механизама за вансудско решавање потрошачких спорова и прекршајни налози за поједине прекршаје.

Она је нагласила да увођење регистра „Не зови“ значи да ће потрошачи који не желе да буду контактирани од стране трговаца који нуде и продају робу телефоном, моћи код оператора са којим имају склопљен уговор да траже да се њихов број нађе у регистру „Не зови“ који ће водити Рател. Оператор податке о телефонском броју прослеђује Рател-у који врши упис броја у регистар. Трговац који буде позвао потрошача чији се број налази у регистру „Не зови“ биће прекршајно санкционисан.

Говорећи о услугама, како је истакла Ракић, најважнија измена је та да ће трговци односно пружаоци услуга имати нову дужност приликом пружања услуга. „Уколико вредност услуге прелази 5.000,00 динара трговац морати да сачини прорачун цене на трајном носачу записа, заједно са спецификацијом уговорене услуге, као и да ће трговцу након издавања прорачуна бити потребна писана сагласност потрошача пре него отпочне са пружањем услуге“, истакла је помоћница министра.

Још једна од новина, како је нагласила Ракић, односи се на  вансудско решавање потрошачких спорова, јер ће усвајањем новог закона, трговац бити у обавези да, између осталог, учествује у поступку вансудског решавања потрошачких спорова путем тела за вансудско решавање потрошачког спора и да на продајном месту видно и јасно истакне обавештење да је по закону обавезан да учествује у овом поступку. Тела за вансудско решавање потрошачких спорова су лица која су посредници, правници која су стекла две године искуства у грађанскоправној материји и уписана у листу тела коју води Министарство. Помоћница министра је појаснила како ће сам ток поступка вансудског решавања спорова изгледати и том приликом истакла да пред телом може да покрене поступак потрошач само уколико је претходно изјавио рекламацију или приговор трговцу.

Упитана колико су путници-туристи заштићени овим законом и да ли се ту нешто променило, Ракић је нагласила да се применом новог закона усклађују и потрошачка права са новим прописима Европске уније о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима који ће потрошачима обезбедити већу заштиту.

У наставку емисије истакла је да ће путници добијати све информације пре склапања уговора, а посебно информације о основним карактеристикама услуга путовања, основним подацима о организатору, продајној цени, модалитету плаћања,  као и опште информације о захтевима за пасош и визу.

О чему је још говорила Вишња Ракић, помоћница министра Сектора за заштиту потрошача, можете погледати у видео запису.


Print