ИНФО

ИНФО
Свечаност поводом почетка пројекта "Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима"

Свечаност поводом почетка пројекта "Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима"


Свечаном конференцијом у Клубу посланика у Београду 09. септембра 2021. године, обележен је почетак Твининг пројекта „Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“. Пројекат је започет 09. јуна 2021. године и трајаће две године. Спроводи га Министарство трговине, туризма и телекомуникација као корисник, уз партнерство Министарства економије Словачке Републике, Европског центра за потрошаче Словачке који у пројекту заступа Регионална развојна агенција Сенец-Пезинок, Канцеларије за конкуренцију и заштиту потрошача Пољске и Фондације за међународну правну сарадњу (ИРЗ) из Немачке а уз подршку Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Урош Кандић, истакао је важност овог датума како због свечаног отпочињања Твининг пројекта, тако и због чињенице да се истог дана очекује и усвајање Закона о заштити потрошача у Скупштини Републике Србије. Напоменуо је да сам назив Твининг пројекта „Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“ прати промене потршачких навика, односно да су се потрошачи оријентисали ка е-трговини као једном сигурном начину куповине, што потврђује податак да се у Националном регистру потрошачких приговора од укупног броја жалби потрошача у 2021. години, свега 7% односи на интернет куповину.

Вишња Ракић, помоћница министра Сектора за заштиту потрошача, нагласила је да Пројекат чији се почетак свечано обележава, је студиозно припреман уз обавезу да бројне планиране пројектне активности адекватно буду реализоване у наредне две године и представља надовезивање на претходни пројекат, који је успешно окончан 2019. године.

Такође је истакла као очекиване резултате спровођења овог Пројекта наставак усклађивања националног са законодавством ЕУ, успостављање функционалног АДР система у области заштите потрошача, унапређење капацитета, ресурса и компетенција институција у области заштите потрошача, подизање нивоа свести јавности о потрошачким правима и др.

Усвајање новог Закона о заштити потрошача посебан акценат ставља на увођење делотворнијег и приступачнијег механизма вансудског решавања потрошачких спорова, јачање капацитета и обима заштите колективног интереса потрошача, увођењу прекршајних налога за одређене прекршаје.

Присутнима су се такође обратили и други угледни учесници: г. Мартин Клауке, шеф операција, Одељење II Делегације Европске уније у Републици Србији, Њ.Е. г. Федор Росoха, амбасадор Словачке Републике у Републици Србији, Њ.Е. г. Рафал Павел Перл, амбасадор Републике Пољске у Републици Србији, гђа Ан-Кристин Пиплица, шеф Привредног одељења, Амбасаде Савезне Републике Немачке у Београду, г. Јан Оравец, државни секретар Министарства економије Републике Словачке и вођа пројекта у име земље чланице и г. Томаш Хростни, председник Канцеларије за конкуренцију и заштиту потрошача Пољске.

Сви присутни су изразили задовољство поводом партнерске сарадње и очекивања да ће имплементација ИПА пројекта допринети, пре свега наставку даље хармонизације са правним тековинама ЕУ, јачању капацитета свих релевантних институција у бласти заштите потрошача, и даљег подизања нивоа свести потрошача и трговаца.
Print