ИНФО

ИНФО
Помоћница министра Вишња Ракић за "Танјуг" о новинама у Закону о заштити потрошача

Помоћница министра Вишња Ракић за "Танјуг" о новинама у Закону о заштити потрошача

"Нови Закон о заштити потрошача почиње са применом 20. децембра текуће године, а неке од најважнијих новина су увођење регистра "Не зови", унапређење механизама за вансудско решавање потрошачких спорова, као и увођење прекршајних налога", изјавила је за "Танјуг" Вишња Ракић, помоћница министра Сектора за заштиту потрошача у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Говорећи о новинама које су предвиђене Законом о заштити потрошача, Ракић је најавила увођење регистра "Не зови", који ће омогућити евидентирање бројева телефона потрошача који не желе да их насртљиви трговци позивају ради промоције и продаје робе и услуга у комерцијалне сврхе. "Регистар је осмишљен тако да потрошач код свог оператора, са којим има закључен уговор, попуњава образац који се прослеђује Рателу, који на свом сајту објављује листу телефонских бројева", истакла је помоћница министра и том приликом нагласила да трговац који буде позвао потрошача чији се број налази у регистру "Не зови" биће прекршајно санкционисан.

Нови Закон о заштити потрошача предвиђа и увођење прекршајних налога за прекршаје трговаца. „Након утврђеног прекршаја, тржишни инспектор има могућност да на лицу места трговцу предочи прекршај, а он прихвати да у законом предвиђеном року од 8 дана уплати пола износа казне и тада ће се сматрати да је спор решен", изјавила је помоћница министра и истакла да ће такви налози моћи да се издају само у случају прекршаја за које су прописане фиксне новчане казне: 50 000 динара за правна лица, 8.000 динара за одговорна лица у правном лицу и 30.000 динара за предузетнике. "Увођење прекршајних налога у значајној мери ће растеретити судове, а потрошачима омогућити да лакше остваре своја права која су прописана Законом", нагласила је Ракић.

Помоћница је овом приликом истакла да су предвиђене новчане казне за трговце који прекрше одредбе новог Закона у распону од 300.000 до 2.000.000 динара за правна лица, од 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу и од 50.000 до 500.000 динара за предузетнике.

 

 

 

Print