ИНФО

ИНФО

Одлука о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину

Министарство унутрашње и спољне трговине објављује Одлуку о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину, на тему „Јачање заштите потрошача кроз рад и сарадњу удружења за заштиту потрошача“.

Поводом Конкурса, пристигло је 9 пријава са предлозима програма. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и установљено је да је свих 9 предлога програма испунило захтеване услове за учешће на Конкурсу.

Одлуком о избору програма се додељују средства из буџета Републике Србије за финансирање  9  програма од јавног интереса у области заштите потрошача.

Одлуку можете преузети ОВДЕ

Print