ИНФО

ИНФО
Oпасне тенденције на интернету

Oпасне тенденције на интернету

Како убрзан развој електронске трговине резултира све већим бројем потрошача који купују преко интернета, Сектор за заштиту потрошача Министарства трговине, туризма и телекомуникација је препознао потребу за организовањем радионице на тему опасних тенденција на интернету и електронског инспекцијског надзора. Радионица је одржана у Београду, 26. фебруара 2019. године, у оквиру активности Твининг пројекта ''Даљи развој заштите потрошача у Србији'' .

Скуп је отворила Слађана Петровић, начелник Одељења за заштиту потрошача, и том приликом пожелела добродошлицу свим учесницима радионице, међу којима су били предстваници Сектора за заштиту потрошача, Сектора тржишне инспекције, Сектора за трговину, услуге и политику конкуренције и Сектора за електронске комуникације и поштански саобраћај. У својству предавача су били Петер Арањи, стални саветник за твининг у име државе чланице ЕУ, и Гиедре Ненартавичиуте, експерт ангажован на Пројекту из Литваније.

Током ове радионице учесницима су представљене нове тенденције у електронској трговини, као и нови изазови у области заштите потрошача који купују преко интернета. Такође су презентовани примери непоштене пословне праксе који се у последње време појављују приликом обављања електронске трговине, док се на самом крају радионице говорило о практичним техникама електронског инспекцијског надзора, као и о могућим начинима успостављања и функционисања интернет истражних јединица.

Министарство ће у оквиру Твининг пројекта ''Даљи развој заштите потрошача у Србији'', а који спроводи у сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец – Пезинок из Словачке Републике, наставити да ради на унапређењу законодавног оквира и јачању институционалних капацитета за потребе ефиксаног спровођења предприступних преговора и испуњења захтева за чланство у ЕУ, у циљу потпуног и делотворног спровођења усклађеног законодавства у области заштите потрошача у Републици Србији.

Print